General Data Protection Regulation (GDPR)

Om

General Data Protection Regulation (GDPR) er den nye EU-forordningen for beskyttelse av personopplysninger. EU publiserte den endelige teksten i 2016, og forordningen trer i kraft 25. mai 2018. GDPR erstattere nåværende EU-direktiv for beskyttelse av personopplysninger fra 1995, og formålet er å styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i EU. Forordningen vil gjelde både virksomheter etablert i EU og virksomheter etablert i andre land som tilbyr tjenester til EU-borgere.

Hva er nytt?

Forordningen viderefører hovedprinsippene fra eksisterende EU-direktiv og nasjonal lovgivning, men inneholder også både nye punkter og spesifiseringer. Noen av de viktigste endringene:

  • EU-borgere får større kontroll på egne personopplysninger,  blant annet gjennom spesifikke og separate samtykker, og flere rettigheter
  • Databehandlere som behandler personopplysninger på vegne av sine kunder får flere plikter
  • Reduserte krav til meldeplikt til tilsynsmyndighetene, men samtidig økt ansvar for å vurdere personvernkonsekvenser og dokumentere etterlevelse
  • Flere virksomheter må utnevne personvernombud (Data Protection Officer)
  • Overtredelse av regelverket kan føre til strenge sanksjoner

Boostcom og GDPR

Boostcoms høyeste prioritet er å beskytte personvernet til kundeklubbmedlemmene og å sikre våre kunders data. Vi har jobbet med den nye forordningen siden 2016, og gjør alle nødvendige tiltak for å sørge for at vi følger GDPR og nasjonale tilpasninger innen mai 2018.

Les mer: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

Les mer: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/nye-personvernregler/

Vi har holdt et webinar om GDPR, dette webinaret kan du se her: https://youtu.be/h8okw3TUhTE